II CONVOCATÒRIA EN SUPORT A LA PRODUCCIÓ I GIRA AL TERRITORI PER A COMPANYIES EMERGENTS 

Formulari d'inscripció


ESTRENA’T AL TERRITORI neix amb la voluntat d’impulsar, des del territori, la creació teatral emergent mitjançant el suport a companyies novelles per a la producció i gira de dramatúrgies pròpies.

La convocatòria té com a objectius fonamentals ajudar a les companyies en la producció teatral i estimular-les a formar part de la indústria cultural; descentralitzar la producció i generar circuit; potenciar l’activitat teatral privada fora de la ciutat de Barcelona; i generar xarxa entre les sales privades de territori.

En l’edició anterior vam rebre la totalitat de 88 propostes i la guanyadora va ser la CIa. Les Heyvan amb l’espectacle ICERBERG i es va estrenar a La Mercantil de Balaguer.

 

DEFINICIÓ DEL PROJECTE

La convocatòria escull solament una proposta guanyadora entre totes les presentades. 

L’ajuda és una iniciativa de les cinc sales privades de fora de Barcelona; Teatre de l’Aurora (Igualada), La Mercantil (Balaguer), Sala la Planeta (Girona), Sala Trono (Tarragona) i el Teatre Nu (St. Martí de Tous). També hi col·labora el Festival RBLS (Barcelona) 

Amb el suport d’ADETCA i de l’ICEC. 

 

PRINCIPALS REQUISITS DELS ESPECTACLES

La convocatòria està oberta a companyies emergents catalanes amb seu fiscal a Catalunya, que presentin espectacles en qualsevol llenguatge escènic ideats per a espais interiors i que no hagin estat estrenats

La companyia pot haver estrenat o produït un màxim de dos espectacles al llarg de la seva història. 

Les propostes poden ser de petit i mitjà format, i poden combinar diversos gèneres. 

La duració mínima dels espectacles ha de ser 50 minuts i màxima de 90 minuts i l’idioma principal ha de ser el català. 

Els espectacles hauran de ser viables a les cinc sales propulsores de la convocatòria. S’entén per viables que s’adaptin a les dimensions i condicions tècniques de cada sala. Aquest requisit es pot validar amb la informació que s’adjunta a les bases amb les fitxes tècniques de cada Sala. 

 

CRITERIS DE VALORACIÓ

Es valorarà la contemporaneïtat de la proposta, la innovació en el llenguatge escènic i la qualitat en el contingut, format i dramatúrgia. 

 

SUPORT A LA PROPOSTA GUANYADORA 

Entre les propostes rebudes se n’escollirà una que comptarà amb el suport en les diferents fases de la creació: 

A) Assessorament en: 

  1. Gestió administrativa (pressupostos, ajudes, etc.)
  2. El procés artístic
  3. El disseny tècnic
  4. Comunicació i gestió de públics 
  5. Distribució 

B) Disponibilitat d’una sala d’assaig per dues setmanes a Barcelona. 

C) Residència artística de 10 dies a la Casa del Teatre Nu (St. Miquel de Tous). Al finalitzar l’estada es farà un assaig obert amb públic. 

D) Residència tècnica en una de les sales privades de territori on també es farà l’estrena. La residència serà la setmana de l’estrena. 

E) Exhibició a quatre sales del Territori durant els quatre caps de setmana consecutius del mes d’octubre de 2024. 

  1. Teatre de l’Aurora (Igualada): 2 funcions
  2. La Mercantil (Balaguer): 2 funcions
  3. Sala la Planeta (Girona): 2 funcions
  4. Sala Trono (Tarragona): 2 funcions 

F) Exhibició al Festival RBLS (Barcelona): 1 funcióEl catxet serà de 1.500€ +IVA per funció (total 13.500€+IVA) 

G) Condicions de les funcions d’exhibició

Les sales proporcionaran la infraestructura tècnica que es consideri necessària per a la realització de cada espectacle, sempre i quan s’adapti a les condicions tècniques de cadascuna de les sales. 

Les mateixes sales no subministraran cap tipus de material escenogràfic ni fungible (filtres, làmpades....). El transport de l’escenografia, viatges i dietes corren a càrrec de la companyia. 

Els tècnics de les sales són responsables de la instal·lació dels equips i donen suport al muntatge. Els tècnics de cada companyia són responsables del muntatge i de tirar la funció. 

Els drets d’autoria per a l’exhibició a les sales, no podrà superar el 10% dels ingressos a taquilla. 

Les sales també s’encarregaran de la comunicació de l’espectacle. 

Aquestes condicions de participació de les companyies estan subjectes i supeditades al contracte que s’haurà de signar entre la companyia i cadascuna de les sales. 

H) Condicions residència artística (a la Casa del Teatre Nu durant 10 dies previs a la residència tècnica) 

El Teatre Nu ofereix una sala d’assaig equipada tècnicament i allotjament* (Les dietes estan incloses**) Al final de la residència es farà un assaig previ amb públic. 

*L’allotjament que es disposa és per a 05 pax. En el cas que la proposta guanyadora consti de més membres, aquest increment haurà d‘anar al càrrec de la Companyia. 

**Les dietes s’estableixen segons la proposta guanyadora i les seves necessitats fins a un màxim de 05 pax al dia. 

I) Condicions residència tècnica

La Sala on es farà l’estrena ofereix una residència tècnica durant els 05 dies previs + la nit d’estrena. Allotjament i dietes estan incloses per a un màxim de 05 pax. 

 

TERMINI

El període de presentació de les propostes comprèn des del 05 al 25 de Febrer del 2024 (ambdós inclosos). 

 

DOCUMENTACIÓ

Cal omplir el formulari d’inscripció amb les dades de la proposta dins dels terminis establerts. 

S’acceptarà una proposta per Cia. 

 

JURAT

El jurat el formaran representants de cadascuna de les cinc sales privades de fora de Barcelona: Teatre de l’Aurora (Igualada), La Mercantil (Balaguer), Sala la Planeta (Girona), Sala Trono (Tarragona), el Teatre Nu (St. Martí de Tous) i 1 membre del Festival RBLS (Barcelona). 

 

RESOLUCIÓ DE LA CONVOCATÒRIA

La comissió artística informarà abans del 22 de març, mitjançant correu electrònic, a totes les companyies presentades, si la seva proposta ha estat o no seleccionada. I posteriorment es farà difusió pública. 

En el mateix moment, s’informarà a la proposta seleccionada del dia, hora i lloc de les diferents representacions i dels espais de residència tècnica. 

 

INFORMACIÓ, DUBTES I CONSULTES

salesdeterritori@gmail.com

 

INFORMACIÓ ADDICIONAL 

Clica aquí per descarregar-te les característiques tècniques de cadascuna de les sales. 

Clica aquí per accedir al formulari d’inscripció (Google Forms).

Formulari d'inscripció