ESTRENA’T AL TERRITORI neix amb la voluntat d’impulsar, des del territori, la creació teatral emergent mitjançant el suport a companyies novells per a la producció i gira de dramatúrgies pròpies. 

La convocatòria té com a objectius fonamentals ajudar a les companyies joves en la producció teatral i estimular-los a formar part de la indústria cultural; descentralitzar la producció i generar circuit; potenciar l’activitat teatral privada fora de la ciutat de Barcelona; i generar xarxa entre les sales privades de territori. 

L’ajuda és propulsada per les quatre sales privades de territori: La Trono (Tarragona), L’Aurora (Igualada), La Planeta (Girona) i La Mercantil (Balaguer) i compta amb el suport d’ADETCA i de l’ICEC. També hi  col·laboren la Nau Ivanov i el SDE.  

 

Principals requisits dels espectacles

La convocatòria està oberta a companyies emergents catalanes que presentin espectacles en qualsevol llenguatge escènic ideats per a espais interiors i que no hagin estat estrenats ni produïts. 

Les propostes poden ser de petit i mitja format, i poden combinar diversos gèneres. La duració mínima dels espectacles ha de ser 50 minuts i màxima de 90 minuts i l’idioma principal ha de ser el català. 

Els espectacles hauran de ser viables a les quatre sales propulsores de la convocatòria. S’entén per viables que s’adaptin a les dimensions i condicions tècniques de cada sala. Aquest requisit es pot validar amb la informació que s’adjunta a les bases.

Termini 

El període de presentació de les propostes comprèn des del 16 de gener fins al 20 de febrer de l’any 2023 (ambdós inclosos). 

Documentació 

  • Formulari d’inscripció amb les dades de la proposta 
  • Text complet de la dramatúrgia

Cal enviar tota la documentació a salesdeterritori@gmail.com en el termini de presentació

Criteris de valoració

Es valorarà la contemporaneïtat de la proposta, la innovació en el llenguatge escènic i la qualitat en el contingut, format i dramatúrgia.

Jurat

El jurat el formaran representants de cadascuna de les quatre sales privades de fora de Barcelona: sala Trono (Tarragona),  L’Aurora (Igualada), la Planeta (Girona) i La Mercantil (Balaguer).

Resolució de la convocatòria

La comissió artística informarà abans del 15 de març, mitjançant correu electrònic, a totes les companyies presentades, si la seva proposta ha estat o no seleccionada.

En el mateix moment, s’informarà a la proposta seleccionada del dia, hora i lloc de les diferents representacions i dels espais de residència tècnica.

Suport a la proposta guanyadora

Entre les propostes rebudes s’escollirà una proposta guanyadora que comptarà amb el suport en diferents fase de la creació:

  • Assessorament en tots els aspectes relacionats amb la gestió empresarial, comptabilitat, contractació i comunicació
  • Residència tècnica en una de les sales privades de territori.  La residència serà d’una setmana i no inclourà l’allotjament. 
  • Exhibició de dues funcions en cadascuna de les quatre sales de territori: La Trono (Tarragona), La Planeta (Girona), L’Aurora (Igualada) i  La Mercantil (Balaguer). El catxet serà de 1.500 € +IVA per funció (total 12.000€+IVA), durant els quatre caps de setmana consecutius del mes d’octubre de 2023 
  • Possibilitat de col·laboració amb el Festival Zeta (Girona) i el Festival RBLS com a aparador de l’espectacle i del propi projecte 

Condicions:

1. Les sales proporcionaran la infraestructura tècnica que es consideri necessària per a la realització de cada espectacle, sempre i quan s’adapti a les condicions tècniques de cadascuna de les sales

2. Les mateixes sales no subministraran cap tipus de material escenogràfic ni fungible (filtres, làmpades, ....). El transport de l’escenografia, viatges i dietes corren a càrrec de la companyia

3. Els tècnics de les sales són responsables de la instal·lació dels equips i donen suport al muntatge. Els tècnics de cada companyia són responsables del muntatge i de portar la funció

4. Els drets d’autoria per a l’exhibició a les sales, no podrà superar el 10% dels ingressos a taquilla

5. Les sales també s’encarregaran de la comunicació de l’espectacle

6. Aquestes condicions de participació de les companyies estan subjectes i supeditades al contracte que s’haurà de signar entre la companyia cadascuna de les sales

 

Informació addicional

Clicka aquí per descarregar-te les bases (aquest mateix document)

Clicka aquí per descarregar-te el formulari d’inscripció

Clicka aquí per descarregar-te les característiques tècniques de cadascuna de les sales 

Informació, dubtes i consultes
salesdeterritori@gmail.com